Gabinet MitoTerapii – Rzeszów, ul. Lwowska 64 gab. 107

* Dodając usługę “Test TVNS-L 15min” podczas wizyty na badaniu nasz specjalista pokaże jak działa stymulator i będzie możliwość 15min stymulacji urządzeniem tVNS-L w celu sprawdzenia na Sobie odczucia stymulowania nerwu błędnego przezskórnie.

Czym jest Badanie HRV?


Badanie HRV (Heart Rate Variability) to badanie zmienności rytmu zatokowego serca, oceniające pracę autonomicznego układu nerwowego.


Jest to uznane badanie medyczne, stosowane głównie przez naukowców i pracowników medycznych w Rosji, Europie i USA. Polskie ośrodki badawcze również korzystają z tego urządzenia.


Już w latach 70-tych wykazano, że obniżony wynik HRV jest powiązany ze zwiększonym ryzykiem zgonu u pacjentów, którzy przeżyli zawał serca.

Ważnym jest fakt, że badanie HRV jest ogólnie stosowane i uznawane, a standardy pomiaru i wytyczne związane z odczytywaniem wyniku zostały ustalone przez międzynarodowe towarzystwa kardiologiczne i elektrofizjologiczne w 1996 roku.
Nie jest to badanie diagnostyczne, ale najlepsze na świecie badanie prognozujące i ukazujące aktualny stan organizmu.