Konsultacja pacjenta TVNS-L

  • omówimy szczegółowo przypadek osoby stymulowanej
  • omówimy wszystkie reakcje na stymulację
  • odpowiemy na wszelkie zapytania dodatkowe
  • doradzimy jak najlepiej wykonać stymulację u danej osoby
  • ustalimy nową intensywność oraz czas stymulacji.

Konsultacja odbędzie się poprzez połączenie telefoniczne

Czas trwania konsultacji – 20 minut.

W celu najbardziej optymalnego ustawienia stymulatora należy przeprowadzić około 12-tu konsultacji, dlatego rekomendujemy zakup PAKIETU 12 KONSULTACJI. Koszt zakupu osobno pierwszej konsultacji oraz 11-tu kolejnych wynosi łącznie 2780 zł. Wybierając pakiet oszczędność wynosi 834 zł.